DS Kruševac – Konferencija za medije

dsks
Pin It
GO DS Kruševac, saopštenje za medije…

Rad sadašnje gradske vlasti najbolje karakteriše ostvaranje budžeta u prvoj polovini 2014.godine i rebalans budžeta za 2014.godinu.
Ostvarenje budžeta za prvih 6 meseci ove godine je katastrofalno malo i iznosi samo 37% a što je daleko manje nego za isti period u prethodnim godinama. Sve vrste prihoda su pale. Tako je prihod od:
-poreza na zarade ostvaren sa 38%;
-poreza na imovinu sa 22%;
-komunalnih taksi na firmu sa 32,7%;
-naknada za uređenje građevinskog zemljišta sa 37,7%.

Iz ovoga sledi zaključak da grad ima vrlo mali tekući rad , da privatnici ne mogu da izmiruju svoje obaveze, da građani i firme ne mogu da plaćaju porez na imovinu i da nema investiranja.

U toj situaciji vlast je uzela za sebe 42% a što je veće od ostvarenja budžeta, nema štednje i racionalizacije, a ona je sada najviše potrebna.
Nastradao je razvoj , jer je uloženo u investiranje samo 84 miliona ili samo 7,6 % a što je porazno po Kruševac. Kapitalni projekti u Kruševcu su realizovani sa 24 miliona dinara ili 6,4% od plana. Ponavlja se 2013.godia koja je takođe zaustavila rad na kapitalnim projektima pa ako ovako nastavimo završićemo ih za sto i više godina.

U zapošljavanje je uloženo samo 5 miliona ili 12,9%, u životnu sredinu samo 3 miliona ili 9,9% a za poljoprivredu 3,6 miliona ili 9,35 % od plana. U osnovno obrazovanje je uloženo samo 29% , Direkcija je na izgradnji samo potrošila 5,58% a na kapitalnom održavanju samo 11% a kroz programe Mesnih zajednica potrošeno je samo 1,6 miliona ili 16% od plana.

Sve u svemu prvih 6 meseci je bilo vrlo porazno po Kruševac, jer je razvoj zaustavljen a neke tekuće funkcije su bile ugrožene.
Savetovali smo a i danas predlažemo novom gradonačelniku da promeni politiku i pristup u rešavanju problema. Politika obećanja, popločavanja i političkog marketinga nije dala rezultat i grad Kruševac je danas posrnuli grad.

Nažalost i rebalans budžeta za 2014. godinu je urađen sa istim pristupom pa možemo konstatovati:
-Da je nerealan i da je nemoguće ostvariti u ovoj situaciji planirane prihode. Nerealno je očekivati realizaciju od 336 miliona na kapitalnim projektima ako drastično smanjujemo iznos za razvoj. Nerealno je očekivati da ćemo sve propušteno u prvih 6 meseci nadoknaditi do kraja godine .

-Novim predlogom budžeta nema racionalizacije i štednje , iako svi govore o štednji. Sve ukazuje na to da se nastavlja sa političkim marketingom i sa medijskim događajima kako bi se stvorio utisak da vlast uspešno radi.

– U odluci o rebalansu nema nimalo solidarnosti jer je za nadoknadu štete od elementarnih nepogoda planirano samo 23 miliona dinara, a svima je poznato koliku štetu se pretrpela pojedina naselja od poplava i grada.

-U vreme velike krize grad smanjuje iznose za jednokratnu socijalnu pomoć. Svima je poznato da je za poslednje dve godine broj siromašnih naglo narastao i da rebalans pokazuje socijalnu neodgovornost gradskog rukovodstva.

– Rebalansom budžeta drastično se smanjuje izdvajanje za razvoj. Od 278 miliona smanjenja budžeta za 189 miliona su umanjeni troškovi razvoja i održavanja. Rebalansom budžeta smanjena su izdvajanja za Direkciju, osnovno i srednje obrazovanje, za poljoprivredu, za zapošljavanje, za životnu sredinu, za programe Mesnih zajednica , za Dom zdravlja i za kapitalna izdvajanja kod javnih preduzeća.

– Grad nije imao razvoj u prvih 6 meseci i neće ga imati u ovoj godini jer su troškovi te vrste drastično smanjeni. Sledi nam suočavanje sa stvarnošću i otrežnjenje. Rebalans nije urađen realno uz štednju kako bi se grad razvijao i kako bi se iskazala solidarnost i socijalna odgovornost.

Zato što je grad socijalno posrnuo na Skupštini smo podržali izradu strategije socijalne politike za sledeći period sa nadom da se neće smanjivati iznos za jednokratne socijalne pomoći, da se neće oduzimati prava penzionerima i da se neće oduzimati novac nezaposlenim porodiljama.

Snimak konferencije:

Pin It
DS Kruševac – Konferencija za medije
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Postavi komentar

Postavi PRVI komentar!

Notify of