Anketa: “Da li ste u poslednjih mesec dana bili svedok nasilja?”

nasilje
Pin It

Tokom poslednjih nekoliko nedelja sproveli smo anketu sa pitanjem “Da li ste u poslednjih mesec dana bili svedok nasilja?”

Ovako ste odgovarali:

  • Ne – 71%
  • Da – 29%

Možda, na prvi pogled, deluje da veliku prednost ima odgovor ne. Ipak, teško je reći da je dobar rezultat ako je 29% naših sugrađana bilo svedok nasilju i to samo u poslednjim mesec dana. Ovo, praktično, znači da je od deset stanovnika Kruševca, njih troje bilo svedok nasilja.

Kako bismo ovu temu dodatno obradili, zamolili smo predstavnice Udruženja Peščanik da nam pomognu, a u nastavku pročitajte njihove reči po pitanju nasilja nad ženama u Srbiji i Kruševcu.

U porodičnom nasilju širom sveta, svake godine život izgubi oko 66 000 žena. U Srbiji su od početka godine do 1. decembra, u porodično-partnerskom kontekstu ubijene 33 žene. Više od polovine njih, čak 17 ubijenih žena, prethodno su prijavljivale nasilje nadležnim institucijama, ali nisu bile zaštićene.

Prema istraživanjima Autonomnog ženskog centra iz Beograda, svaka druga žena u Srbiji trpi psihičko nasilje, svaka treća fizičko, a svaka četvrta je doživela neki vid seksualnog nasilja u svom životu.

U 2013. godini, Udruženju žena Peščanik nasilje je prijavilo 30 žena iz Rasinskog okruga, u 2014. 59, a u prvih devet meseci ove godine pomoć je zatražilo 67 žena. U svim slučajevima nasilnik je bio muškarac, bivši ili sadašnji partner, otac, komšija… Policijske stanice u Rasinskom okrugu primile su 261 prijavu za nasilje u porodici za prvih 6 meseci 2015. godine.

Broj prijavljenih slučajeva, ali i nasilnih incidenata se povećava. Naše mišljenje je da uzroke većeg broja prijava treba tražiti u većoj zastupljenosti teme nasilja prema ženama u medijima i javnosti čime su žene osnažene da prijave nasilje, a razloge za porast nasilja uopšte u patrijarhalnom modelu društvenih odnosa i nametnutim rodnim ulogama, koje su još izraženije u postratnom društvu.

Ipak, mnogo slučajeva nasilja ostaje i dalje neprijavljeno. Razloga je puno. Dešava se da žene ne prepoznaju nasilje koje preživljavaju, naročito kada je u pitanju psihičko i ekonomsko nasilje. Takođe, često osećaju stid zbog onoga što im se dešava, čak i krivicu, plaše se stigmatizacije okoline, kao i reakcije nasilnika na prijavu, nemaju podršku porodice i zajednice… Prisutno je nepoverenja žrtava u institucije, kao i neinformisanost o tome kome mogu da se obrate i koje su obaveze institucija prema njima.

Ženske organizacije kontinuirano rade na informisanju i osnaživanju žena da prijave nasilje, pružaju im podršku putem SOS telefona i organizuju edukacije za institucije. Problem u Rasinskom okrugu, ali i generalno u državi, jeste nepostojanje koordinisanih akcija između svih nadležnih institucija i organizacija koje se bave problemom nasilja prema ženama, nepoštovanje zakona i ratifikovanih međunarodnih dokumenata.

Kada je reč o Kruševcu, važno je što je u oktobru ove godine konačno potpisan Protokol o saradnji između institucija i organizacija u sistemu zaštite žena od nasilja, ali on se još uvek ne primenjuje adekivatno, saradnja nije zaživela. Takođe, ne postoji jedinstven standard u postupanju službenih lica u institucijama, već često lični stavovi utiču na to kako se žene u nasilju tretiraju i kakvi se koraci za njihovu zaštitu preduzimaju. Najveći broj kazni za nasilje u porodici i prema ženama su uslovne kazne, što nasilnicima poručuje da neće snositi posledice za svoja dela.

Pin It
Anketa: “Da li ste u poslednjih mesec dana bili svedok nasilja?”
1 vote, 5.00 avg. rating (91% score)