Kultura

Kultura i umetnost u Kruševcu

AJDE fest Standard

U organizaciji Asocijacije mladih i kulturno prosvetne zajednice Kruševca, u Kruševcu će biti održan nesvakidašnji festival

Mesto koje volim Standard

riključite se i nominujte mesta u Kruševcu i okolini, što nas je više, veća je šansa da upravo nešto u našem gradu bude obnovljeno