Feljton

Kruševac ONLINE, kao jedan od najstarijih lokalnih portala, isključivo se fokusira na vesti koje se tiču Kruševca i rasinskog okruga. Od 2012. godine, odlučili smo da malo proširimo domen, ali ne kršeći naše pravilo da se vesti na sajtu bave samo temama vezanim za naš region. Upravo u tom cilju, uveli smo poseban odeljak sajta “Feljton”, a koji će se, ne ometajući postojeće kategorije, baviti interesantnim temama.

Na linkovima ispod u naši feljtoni:

stari-sloveni-ks feljton-2

teorije-zavere social

feljton